Projecten

Wij zijn trots op wat wij doen! 

Een greep uit onze projecten

A12 Bravo

Projectleiding voor voorbereiding en realisatie nieuwe randwegen

LEES MEER

Atrium en stadhuis Nieuwegein

Advies m.b.t. programmering en beter functioneren Atrium

LEES MEER

Busverhuizing Utrecht Centraal

Assistent projectleiding m.b.t. coördinatie, afstemming uitvoeringswerkzaamheden, communicatie en bebording

LEES MEER

Fietsbrug Ritsumasyl

Aansturing project, Europese aanbestedingen, leveranciers, procesbegeleiding bouwteam, onderzoeks- en ontwikkeltraject

LEES MEER

HOV Corridor Noordwijk-Schiphol

Coördinatie infrastructurele maatregelen, bestuurlijke besluitvorming

LEES MEER

Kader richtlijn water (KRW)

Advies en contractmanagement

  LEES MEER

Lage Lijnen

Omgevingsmanagement

LEES MEER

Opzet beheerorganisatie Stadsbaantunnel

Projectmanagement gericht op samenwerking en communicatie

LEES MEER

Projectleider fiets- en OV maatregelen

Projectmanagement

LEES MEER

Ring Utrecht

Value Engineering

LEES MEER

Spoorlijn Roodeschool – Eemhaven

Projectmanagement; planuitwerking, realisatiebesluit en uitvoering. Voorbereiding politiek-bestuurlijk besluitvormingstraject

LEES MEER

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Projectmanager Techniek, Uitvoering en Overdracht

LEES MEER

N34 Witte Paal – Drentse Grens

Value Engineering

LEES MEER

Velsertunnel

Value Engineering

LEES MEER

Verkeerspost Dordrecht

Vooronderzoek, locatiekeuze, businesscase verhuizing, projectopdrachtformulering

LEES MEER

Versterking Afsluitdijk

Projectmanagement

LEES MEER

Concordiabrug

Value Engineering

LEES MEER

Transitie bediening en bewaking stadsbaantunnel

Projectmanagement

LEES MEER